Baltic new wave (2018) Baltijas jaunais vilnis

Journey to the soul of a man through the history of poetic documentary filmmaking

A story about a unique phenomenon in the history of cinema – Baltic school of poetic documentary and its creators – filmmakers from Latvia, Lithuania, and Estonia who broke the dogmatic poster-like propaganda documentary tradition in the Soviet Union in the 1960s by creating films that were totally different: humane, meaningful, and poetic. The story is told in a poetic road-movie ‘detective’ style by two filmmakers – contemporary director Audrius Stonys (LT) at the peak of his career and Herz Frank (LV/ISR), his late friend and mentor who is guiding Audrius and the audience according to the Map of Ptolemy – a symbolic cinematographic code-book suggesting new discoveries both in poetic filmmaking and its meaning. Frank’s personal archives that Audrius is looking for in his last home in Israel is a key left by Frank to the timeless questions raised by every generation. The journey leads both to the Grand Masters of the Baltic poetic documentary – Uldis Brauns, Aivars Freimanis, Mark Soosaar, Andress Soot, Robertas Verba, Henrikas Sablevicius, their films and a unique collection of archives promising to discover a new wave in the history of cinema.

Scriptwriters: Kristīne Briede, Audris Stonis, Arunas Matelis,Ramune Rakauskaite, Riho Vastrik
Directors: Kristīne Briede, Audris Stonis
Cameraman: Valdis Celmiņš, Audrius Kemežys
Producer: Uldis Cekulis
Latvian-Lithuanian production : VFS films (Latvia) / Studio Nominum (Lithuania)
Co-Producer : Vesilind (Estonia)
With the support of : The Creative Europe Programme – MEDIA of the European Union, National Film Centre of Latvia, Culture Capital Foundation, Lithuanian Film Centre

-
Stāsts par pasaules kinovēsturē unikālu parādību – Baltijas poētiskā dokumentālā kino skolu un tās veidotājiem, jauniem filmdariem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kuri 20. gadsimta 60. gados aiz padomju dzelzs priekškara izaicināja tā laika plakātisko un propagandas piesātināto dokumentālo kino, sākdami uzņemt cilvēcības caurstrāvotas, jēgpilnas un tēlainas filmas, un arī šodien vēl nav norimuši. Divi dokumentālisti – mūsdienu režisors Audris Stonis savas radošās karjeras degpunktā, un otrs – pirmā draugs un mentors no aizsaules plašumiem – Hercs Franks risina kinematogrāfisku starp-paaudžu sarunu par laiku, telpu, mūžību un kino. Filmas stāstā iesaistīti arī triju valstu dokumentālā kino Meistari – Uldis Brauns, Ivars Seleckis, Aivars Freimanis, Marks Sosārs, Andress Sēts, Robertas Verba, Henrikas Šabļāvičus.