Castles Around Tukums

Tukuma vārds ceļotājiem visbiežāk asociējas ar tās apkārtnē esošajām pilīm un muižām. Trīs no tām ir Durbes pils, Šlokenbbekas muiža un Jaunpils pils. Durbes pils ir viena no interesantākajām klasicisma pilīm Kurzemē. Šobrīd atjaunotajās pils zālēs apskatāms lauku muižas 19.gadsimta interjers un dažādas kultūrvēstures izstādes par muižu tēmām. Nocietinātā Šlokenbekas muiža vēstures rakstos pirmoreiz minēta pēc 1484. gada, kad sākusies tās celtniecība, lai aizsargātu netālu esošo Tukumu no ienaidnieku uzbrukumiem. No senākās muižas apbūves saglabājušās cietokšņa mūra sienas un tajās esošās šaujamlūkas, kā arī apskatāms Latvijas Ceļu muzejs. Jaunpils pils sākotnēji bijusi bruņinieku muiža, kas uzcelta kā ūdens pils 1301.gadā, bet vēlāk bijusi lielākā privātmuiža Tukuma apkārtnē. Šodien Jaunpils pils aicina iepazīt pili viduslaiku stilā kopā ar mūku brāli Teodoru un citiem pils iemītniekiem.

The name Tukums travellers most often associate with its many castles and manors nearby. The three of them are - Durbe, Šlokenbeka and Jaunpils. Durbe Manor House is one of the best examples of the Classical style in Latvia. The halls of manor offer expositions of the interior of countryside manors of the 19th century and various expositions about manors history in Tukums Region and Latvia. The fortified Šlokenbeka Manor was first mentioned in historical sources after year 1474, when its construction was initiated, in order to protect the nearby Tukums from attacks by invaders. Nowadays from the former manor house construction you can see the fortress wall and the portholes in the masonry walls, and also visit the Latvia’s Highways Museum. The Jaunpils Castle was initially a knight manor, which as built as a “water-castle” in year 1301 and was the biggest private manor in the Tukums region. Nowadays, the Jaunpils Castle invites the visitors to get acquainted with the castle in a medieval style along with the monk, Brother Theodore and with other residents of the castle.

www.visittukums.lv

VFS FILMS
Director: Dainis Klava
Camera: Valdis Celmins
Music: Egons Kronbergs
Graphic: Uldis Janpavlis
Producer: Uldis Cekulis