Church Will Arrive in the Evening

Church Will Arrive in the Evening Vienkārši POPS

In the ice-free months of the year Father Gennady captains a barge transformed into a floating Orthodox Church on a mission trip along the Volga-Don Canal to the remote Russian villages. At each port of call Father Gennady leads church services, distributes holy sacraments and hears confessions. But it all changes when due to unexpected circumstances the mission trip suddenly takes a rather different turn.

-

Katru pavasari tēvs Genādijs pārceļas uz dzīvi baržā, kas pārbūvēta par peldošo baznīcu Sv. Inokentijs, un dodas kristīgās misijas braucienā pa Volgas-Donas kanālu uz attālajām Donas stepes sādžām. Katrā pieturas vietā tēvs Genādijs notur dievkalpojumus, izdala baznīcas sakramentus un uzklausa vietējo ticīgo grēksūdzes. Taču viss mainās, kad kārtējais misijas brauciens pēkšņi iegūst gluži negaidītu pavērsienu.