Contemporary Laikmetīgā

Documentary, 50’, Latvia, 2017

Already St. Augustine in Middle Ages had admired the elusive rapidity of how future turns into present but every moment of the present – into the past. Contemporary art, as its name suggests, should manage to reflect and experience something at this very moment of the present. The artists’ and the art’s persistent struggle with time during several centuries, casts doubts about the very foundation of art, namely, the notion what is what is not to be considered as art. Confronting with desperate perseverance contemplations of a professional contemporary art curator and a pastor the film reveals the unenviable situation of contemporary people in regard to contemporary art. It impels not only to ask seemingly non-contemporary and perhaps even eternal questions what exactly ensures to a contemporary art work a lasting place in history of art, but it also urges one to think that perhaps it is beyond the power of both of the artists themselves, the spectators and people in general to find the answer.

Director & editor: DAINIS KĻAVA
Cinematographers: VALDIS CELMIŅŠ, JĀNIS ŠĒNBERGS, DAINIS KĻAVA
Original music: ANDRIS DZENĪTIS
Sound: ARTIS DUKAĻSKIS
Producers: ULDIS CEKULIS, AGNE SKANE

Jau Svētais Augustīns viduslaikos bija apbrīnojis nenotveramo straujumu, ar kādu nākotne pārtop tagadnē, bet ikviens tagadnes mirklis – pagātnē. Laikmetīgajai mākslai, kā jau norāda tās nosaukums, būtu jāpaspēj kaut ko pavēstīt un izdzīvot tieši šajā tagadnes mirklī. Tieši mākslinieku un mākslas neatlaidīgā cīkstēšanās ar laiku nu jau vairākus gadsimtus ļauj pakļaut šaubām pašus mākslas pamatus, proti – priekšstatu, kas ir un kas nav uzskatāms par mākslu. Izmisīgā neatlaidībā konfrontējot profesionāla mūsdienu mākslas kuratora un mācītāja pārdomas, filma atklāj neapskaužamo mūsdienu cilvēka stāvokli iepretī mūsdienu mākslai. Tā mudina ne vien uzdot šķietami nelaikmetīgus un varbūt pat mūžīgus jautājumus par to, kas gan vienam vai otram laikmetīgās mākslas darbam spēj nodrošināt paliekošu vietu mākslas vēsturē, bet vedina arī aizdomāties, ka, iespējams, tas ir iznākums, kas nepavisam nav nedz pašu mākslinieku, nedz skatītāju un vispār cilvēku varā.

Pirmizrāde 2017. gada 21.jūlijā Cēsu mākslas festivāla ietvaros.