Flying monks temple Lidojošo mūku templis

Documentary, 56’, Latvia, 2017

A dreamer by nature, Quanqi Zhu decides to set up a unique installation at the hillside of Sacred Songshan mountain in China. Despite the language barrier, his best companion is Latvian architect Austris Mailitis. As the building of the object begins, the creators themselves have to levitate between cultural differences, conventions and personal ambitions.

Director & scriptwriter: Žanete Skarule
Cinematographers: Valdis Celmiņš, Jānis Jurkovskis
Aero shoot: Miks Ramāns
Original music: Voldemārs Johansons
Sound director: Artis Dukaļskis
Producer: Uldis Cekulis

Supported by:
National Film Centre of Latvia
Culture Capital Foundation

Arhitekts Austris Mailītis dodas uz svēto Songšanas kalnu Ķīnas vidienē, lai neparastā objektā iedzīvinātu seno mītu par lidojošajiem mūkiem. Viņa kompanjons ir kalnrūpnieks Cjuaņcji Džu. Celtniecībai sākoties, abiem sapņotājiem nākas levitēt starp kultūru atšķirībām, vispārpieņemtām konvencijām un personiskām ambīcijām.

Pirmizrāde 2017. gada 7. septembrī Riga IFF.