Icebreaker Krišjānis Valdemārs Ledlauzis Krišjānis Valdemārs

Documentary, 52′, Latvia, 2012

In the Gulf of Finland shipwreck hunters come across the remains of a sunken ship. Having examined the images obtained by an underwater robot, researchers come to a conclusion that the wreck remains are that of “Krišjānis Valdemārs” – independent Latvia´s first icebreaker. The story of an icebreaker allows viewers to the look at the history of Latvia between wars from a new angle and provides insights into the little known, but fascinating episodes of a maritime history.

Director PĒTERIS KRILOVS
Script ALVIS LAPIŅŠ
Editing director DAINIS KĻAVA
Camera VALDIS CELMIŅŠ
Camera assistant ARVĪDS CEĻMALIS
Graphic designer ULDIS JANPAVLIS
Music EGONS KRONBERGS
Colour grading KRIŠS ROZIŅŠ

Vraku mednieki Somu jūras līcī uziet nogrimuša kuģa atliekas. Apstrādājot zemūdens robota iegūtos attēlus, pētnieki konstatē, ka nogrimušais vraks ir “Krišjānis Valdemārs”, neatkarīgās Latvijas pirmais ledlauzis. Ledlauža stāsts ļauj palūkoties uz Latvijas starpkaru vēsturi no jauna skatupunkta un ieskatīties maz zināmās, taču aizraujošās jūrniecības vēstures epizodēs.