MANA BIBLIOTĒKA IR MANA PILS

Īss dokumentāls ieskats Gaismas Pils tapšanā kopš pirmajām arhitekta Gunāra Birkerta skicēm 1989. gadā līdz šodienai.

Režisore: Ilze Lagzdiņa
Operatori: Uldis Jancis, Jurģis Rudmiezis, Baiba Lagzdiņa
Montāža: Jānis Ērglis, Ilze Lagzdiņa
Skaņa: Artis Dukaļskis

Arhīvu materiāli izmantoti no Birutas Veldres personīgā video arhīva un Latvijas Valsts Kinofotofono dokumentu arhīva.