Man patīk meklēt un atrast savdabību vietās un cilvēkos – vērtību, kurai pati no sirds ticu un uzticos.