For me, the film making is a celebration. We serve fine dining, dress up elegant costumes and firing in the air colored lights. Cinema’s absolutely cuckoo for me.
-
Priekš manis, filmēšana ir svētki. Mēs pagatavojam smalkus ēdienus, uzvelkam elegantus tērpus un šaujam gaisā krāsainas gaismas. Kino ir absolūts ku kū priekš manis.Selected work

CIEMOS

TV viedspēle, kurā piedalās piecas komandas no pieciem Latvijas vēsturiskajiem novadiem.

Cukurvate

Three Jewels of Zemgale

For a traveller crossing the flat plains of Zemgale, Rundale Palace rises in front of his eyes from nowhere, like a mirage.