LIFE+ projekts “Putni Ādažos”

LIFE+ projekts “Putni Ādažos”


LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros ir uzsākta filmēšana informatīvi izglītojošai filmai par aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” unikālajām dabas vērtībām, to veidošanos militāro mācību ietekmē un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un Nacionālo bruņoto spēku veiktajiem apsaimniekošanas darbiem, lai arī turpmāk saglabātu piemērotu dzīves vidi Eiropā retām dzīvnieku un augu sugām.

Filmas centrā būs īpaši aizsargājamo putnu un augu dzīves norišu, teritorijas apsaimniekošanas un militāro darbību mijiedarbība četru gadalaiku gaitā.

Plašāka informācija: //putniadazos.lv/lv/jaunumi/2015/uzsakta-filmu-sagatavosana

Filmas režisors un operators Māris Maskalāns, aero kadru operators Miks Ramāns, skaņu režisors Edmunds Račinskis, izpildproducente Agne Skane, producents Uldis Cekulis.

Otra filma, kas tiks veidota projekta ietvaros, informatīvi un vizuāli atspoguļos vides aizsardzības prasības militāro mācību laikā aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”. Tās režisors un scenārija autors ir Sandijs Semjonovs, militārais konsultants Ziedonis Ločmelis, operators Māris Maskalāns, aero kadru operators Miks Ramāns. Izpildproducente Agne Skane, producents Uldis Cekulis.

Foto Ieva Mārdega

IMG_9576 IMG_9749 IMG_9602 IMG_9627