Sea of Attractions Piejūra

The narrow strip of seashore is a no man’s zone belonging both to the sea and the earth. What’s interesting about it is that this zone exerts almost a magnetic attraction on people. Due to its strange attractive force, the seashore often turns into a playground for all sorts of people, each of them absorbed in his/her particular ‘play‘. This film presents an ironic view of one such semi–wild place on the Baltic Sea shore.

-

Šaurā, smilšainā piekrastes strēle ir neitrālā zona, kas vienādā mērā pieder kā jūrai, tā zemei. Šai zonai piemīt kāda neparasta īpatnība – tā pievelk cilvēkus gandrīz vai ar magnētisku spēku. Pateicoties šim pievilkšanas spēkam, jūras piekraste bieži vien pārtop tādā kā spēļu laukumā, kurā satiekas visdažādākie cilvēki. Šajās spēlēs vecais ar jauno, pirmatnīgais ar civilizēto, tradicionālais ar moderno sadzīvo vispārsteidzošākajās, nereti visai dīvainās kombinācijās.