The Immortal Nemirstīgie

Documentary, 61′, Estonia, Latvia, 2019

Crystal Globe – the Grand Prix for Best Documentary Film at the 54th Karlovy Vary International Film Festival

The film, set in a north-western industrial town in Russia, reveals the mechanism that entices human beings to voluntarily become a resource to the state. Can a person ever be free in an imperialist society, where intricate and obscure structures take control of their mind-set from an early age? The film looks at the making of a Russian citizen from a fresh angle. The director’s subtle but demanding look reveals “the system” at work in the most benign-looking situations, in all aspects of the everyday. What happens to people’s free will and self-determination in such conditions? The film is a Nietzschean treat, asking the core existential question: is a human being ever born free?

Director and scriptwriter: Ksenia Okhapkina
Co-scriptwriters: Kersti Uibo, Pauls Bankovskis
Cinematographers: Aleksandr Demyanenko, Artem Ignatov, Ksenia Okhapkina
Composers: Robert Jürjendal, Arian Levin
Sound designer: Aleksandr Dudarev
Film editors: Stijn Deconinck, Ksenia Okhapkina
Producer: Riho Västrik
Co-producer: Uldis Cekulis
© VESILIND & VFS, 2019

Filma, kas uzņemta tālos Krievijas ziemeļos – industriālajā Apatītu pilsētā, atsedz mehānismu, kas pamudina cilvēkus labprātīgi kļūt par izmantojamu resursu valsts rokās. Vai cilvēks jebkad var būt brīvs sabiedrībā, kur neizprotamas struktūras kontrolē Krievijas jauno pilsoņu prātus jau no bērnības? Filma ļauj skatītājiem paraudzīties uz Krievijas pilsoņa “ražošanu” no cita rakursa. Režisores neuzmācīgais, bet prasīgais skatījums atklāj sistēmu darbībā šķietami visnevainīgākajās ikdienas situācijās. Kas šādos apstākļos notiek ar cilvēku brīvo gribu un pašnoteikšanos?