Videi draudzīgs karavīrs

Videi draudzīgs karavīrs

LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros noslēdzies darbs pie filmas “Videi draudzīgs karavīrs” izstrādes. ”Videi draudzīgs karavīrs” ir izglītojoša filma par vides aizsardzības prasībām militāro mācību laikā Ādažu poligonā. Poligons ir intensīvi izmantota Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku mācību teritorija, bet vienlaikus te rodamas unikālas dabas vērtības, kuru saglabāšanai nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”.

Plašāka informācija par projektu un filmu: //putniadazos.lv/lv/jaunumi/2016/filma-videi-draudzigs-karavirs-iepazistina-ar-vides-aizsardzibu-adazu-poligona

Scenārija autors, režisors un montāžas režisors: Sandijs Semjonovs
Militārais konsultants un filmas narators: Ziedonis Ločmelis
Operators: Māris Maskalāns, Uldis Jancis
Operatora asistents un aero kadru operators: Miks Ramāns
Skaņu operators: Arvīds Ceļmalis
Komponists: Egons Kronbergs
Skaņu režisors: Artis Dukaļskis
Krāsu korekcija un māsterings: Krišs Roziņš
Grafika: Uldis Janpavlis
DVD dizains: Katrīna Vasiļevska
Tulks: Rita Garnizone
Izpildproducents: Agne Skane, Jolanta Liepiņa
Producents: Uldis Cekulis

Paldies par sadarbību LR Aizsardzības ministrijai, VAMOIC un Ilzei Ķuzei, Ievai Mārdegai personīgi, NBS un Vendijai Stāmerei, Pēterim Kiršam personīgi, jaunsargiem: Oskaram Kalnam, Dāvim Lapiņam, Danielam Lapiņam, Dāvim Liepiņam, Aleksandrai Bobovkai, Dajanai Ponamorenko, Edgaram Janušovskim, Marekam Vingrim.