Vizionārās struktūras

Video veidots DVD dubultdiska „Klucis. Nepareizais latvietis” un rakstu krājuma, kataloga „Vizionārās struktūras. No Johansona līdz Johansonam” speciālizlaiduma atvēršanas svētku performancei.

Režisors: Dainis Kļava
Mūzika un dzīvā performance: Gas of Latvia (Andris Indāns)